Quina és la formació/capacitació dels membres de la Comissió de Control?

Photo

La legislació espanyola no exigeix una formació específica, però està comprovat que a la Comissió de Control, tant el promotor com la representació laboral, destinen persones de la confiança de cada grup amb la formació financera i soci laboral suficient per a assumir aquesta funció.

Així ho preveu el Manual de Bon Govern aprovat per la Comissió de Control dins de l’estratègia de Bon Govern.