Coneix el teu fons

Photo

Característiques i objectius de PENSIONS CAIXA 30, F.P.

Al gener de 2017 la Comissió de Control de Pensions Caixa 30, F.P. (PC30) va aprovar una nova definició de les característiques i dels Objectius recollits en la seva Declaració de Principis de la Política d’Inversió.

Missió

 • PC30, com a Fons de Pensions en el qual s’integra únicament el Pla de Pensions d’Ocupació deCaixaBank, S.A, té com a missió fonamental respondre a les necessitats i objectius dels seus partícips i beneficiaris en el seu conjunt per constituir pensions que complementin de manera adequada a les de el sistema públic.
 • La consecució d’aquests objectius s’ha de fer d’una manera responsable i sostenible en el temps per tots els agents involucrats (Comissió de Control, subcomissions, entitat gestora, entitat dipositària i Consultors) en el funcionament de Fons de Pensions.

Objectiu d’Inversió

 • L’objectiu d’inversió al qual aspira el Fons de Pensions es correspon amb l’obtenció d’una rendibilitat anual (mesurada de forma anualitzada en períodes de 5 anys) en línia amb l’índex Euribor 3 mesos + 2,75%.
 • El nivell de risc associat a aquest objectiu ha d’estar a l’entorn de l’10% (mesurat a través de la volatilitat anual).
 • Una volatilitat anual de l’10% equivaldria a un perfil de risc d’un 4 sota l’escala de la CNMV, que mesura el risc en els Fons d’Inversió (que va des d’un 1 per als fons amb un perfil de risc més baix fins a un 7 per a aquells a l’extrem oposat)..
 • Aquest objectiu d’inversió s’ha d’entendre exclusivament com un referent d’actuació, sense que, en cap cas, pugui ser interpretat com un compromís col·lectiu o individual de partícips i beneficiaris,dels quals els drets i evolució futura, en última instància, dependran també de les seves característiques particulars .
 • El fet de no arribar a aquest objectiu no implicarà un incompliment de la Política d’Inversió de Fons.

Pla estratègic

Després de la finalització de el pla estratègic 2018-2020, vam presentar el nou pla 2021-2023 que té com propòsit servir de marc de desenvolupament del PC30 durant els propers 3 anys. Com a novetat respecte a el pla estratègic anterior, en aquest s’introdueixen objectius per tal de materialitzar el pla en accions concretes.

A l’hora de dur a terme el pla s’han considerat els següents factors:

AVALUACIÓ INTERNAREFERÈNCIESASPIRACIONS
Avantatges CompetitiusCaixaBankAspiracions del fons de pensions
Entrevistes amb els principals agentsOMERS
Prioritats Pla 2018-2020CalPERS
NEST
FIRST STATE

Principals novetats

 • Focus en la sostenibilitat
 • Sessions de col·laboració en matèria d’inversions
 • Impacte com a eix fonamental dels objectius de el fons
 • Avanç i Desenvolupament d’aspectes creats en l’anterior pla
 • Pla de comunicació

pilars estratègics

 • Reforçar el servei i la proximitat amb el nostre col·lectiu.
  • Línies estratègiques:
   • Promoure una interacció efectiva amb els partícips
   • Digitalitzar els recursos a disposició dels nostres membres
   • Recollir recurrentment de l’opinió del nostre col·lectiu
  • Objectius:
   • Millora de satisfacció dels nostres partícips
   • Nova web Fons de Pensions
 • Aprofundir en l’alineació de les inversions amb el llarg termini
  • Línies estratègiques:
   • Reforçar el focus en la consecució dels nostres objectius a llarg termini
   • Impulsar el Cicle de Vida com a resposta a les necessitats diferenciades dels partícips i beneficiaris
   • Reforçar l’alineació del procés d’inversió amb les nostres creences d’inversió
   • Enfortir el nostre marc de seguiment
  • Objectius:
   • Consecució objectius de llarg termini
   • Implementació d’un Cicle de vida
   • Disseny nou marc de seguiment
 • Aprofundir en el nostre compromís amb la sostenibilitat
  • Línies estratègiques
   • Enfortir l’aplicació efectiva de la sostenibilitat en cartera
   • Integrar noves tendències en l’àmbit de la Sostenibilitat
  • Objectius:
   • Enfortir l’aplicació efectiva de la sostenibilitat en cartera
   • Integrar noves tendències en l’àmbit de la Sostenibilitat
   • Alineament en cartera amb els ODS
   • Política de vot
 • Disposar d’una organització i recursos que mantinguin el Fons a l’avantguarda
  • Línies estratègiques:
   • Reforçar els processos de formació del nostre equip humà
   • Disposar d’una estructura interna adaptada davant un entorn regulador exigent
   • Reforçar la nostra posició d’influència a la indústria
  • Objectiu:
   • Millorar la formació del nostre equip humà (Enquesta i feedback dels membres)
   • Externalització funcions clau IORP II
   • Conseller independent

Normativa Pla i Fons

Podeu trobar les Especificacions del Pla de Pensions i les normes de funcionament de Fons de Pensions a:

 • TF9: People Now – El meu Portal – Treballar aquí compensa – Remuneració i beneficis Socials i Pla de Pensions d’Ocupació
 • Web CaixaBank Now: Pensar en el futur – Plans – Plans d’Ocupació CaixaBank – Altres Gestions – Altra informació – Especificacions – Normativa de Fons

Memòria