Coneix el teu fons

Photo

Característiques i objectius de PENSIONS CAIXA 30, F.P.

Al gener de 2017 la Comissió de Control de Pensions Caixa 30, F.P. (PC30) va aprovar una nova definició de les característiques i dels Objectius recollits en la seva Declaració de Principis de la Política d’Inversió.

Missió

 • PC30, com a Fons de Pensions en el qual s’integra únicament el Pla de Pensions d’Ocupació deCaixaBank, S.A, té com a missió fonamental respondre a les necessitats i objectius dels seus partícips i beneficiaris en el seu conjunt per constituir pensions que complementin de manera adequada a les de el sistema públic.
 • La consecució d’aquests objectius s’ha de fer d’una manera responsable i sostenible en el temps per tots els agents involucrats (Comissió de Control, subcomissions, entitat gestora, entitat dipositària i Consultors) en el funcionament de Fons de Pensions.

Objectiu d’Inversió

 • L’objectiu d’inversió al qual aspira el Fons de Pensions es correspon amb l’obtenció d’una rendibilitat anual (mesurada de forma anualitzada en períodes de 5 anys) en línia amb l’índex Euribor 3 mesos + 2,75%.
 • El nivell de risc associat a aquest objectiu ha d’estar a l’entorn de l’10% (mesurat a través de la volatilitat anual).
 • Una volatilitat anual de l’10% equivaldria a un perfil de risc d’un 4 sota l’escala de la CNMV, que mesura el risc en els Fons d’Inversió (que va des d’un 1 per als fons amb un perfil de risc més baix fins a un 7 per a aquells a l’extrem oposat)..
 • Aquest objectiu d’inversió s’ha d’entendre exclusivament com un referent d’actuació, sense que, en cap cas, pugui ser interpretat com un compromís col·lectiu o individual de partícips i beneficiaris,dels quals els drets i evolució futura, en última instància, dependran també de les seves característiques particulars .
 • El fet de no arribar a aquest objectiu no implicarà un incompliment de la Política d’Inversió de Fons.

Pla estratègic 204- 2026

Després de la finalització del pla estratègic 2021-2023, la Comissió de Control ha definit un nou pla estratègic que serveixi com a marc de desenvolupament i consolidació del Pla al llarg dels pròxims tres anys.

Alguna de les principals novetats del mateix son:

 • Ampliar la interacció directa amb partícips i beneficiaris
 • Incorporar noves tecnologies en el procés d’inversió del fons
 • Reforçar el marc de riscos davant el nou marc macroeconòmic
 • Adaptar el fons a les necessitats dels partícips donada la nova regulació

Pilars estratègics

 • Analitzar i donar resposta a les diferents necessitats del nostre col·lectiu
  • Línies estratègiques:
   • Recollir recurrentment de l’opinió del nostre col·lectiu
   • Pla de comunicació
   • Digitalitzar els recursos a disposició dels nostres membres
   • Impulsar un marc de comunicació de l’activitat de la Comissió de Control
  • Objectius:
   • Reforçar els mecanismes d’escolta al col·lectiu per a integrar la seva sensibilitat
   • Fomentar l’educació i coneixement de la previsió social complementària
   • Crear un plan de actualización del contenido periódico de la página web
   • Reforzar la comunicación directa de la Comisión de Control hacia los partícipes
 • Aconseguir de manera sostenible una rendibilitat en línia amb els nostres objectius
  • Línies estratègiques:
   • Reforçar el focus en la consecució dels nostres objectius a llarg termini
   • Analitzar un Cicle de Vida per al nostre col·lectiu ajustat a les seves necessitats
   • Desenvolupar un procés d’inversió més resilient
 • Consolidar un marc de governance eficaç, col·laboratiu i a l’avantguarda
  • Línies estratègiques
   • Desarrollar y mantener una cultura colaborativa
   • Reforçar la nostra posició d’influència a la indústria
  • Objectius:
   • Actualización de responsabilidades y funciones internas para una toma de decisiones más efectiva y colaborativa
   • Nova web Fons de Pensions

Normativa Pla i Fons

Podeu trobar les Especificacions del Pla de Pensions i les normes de funcionament de Fons de Pensions a:

 • TF9: People Now – El meu Portal – Treballar aquí compensa – Remuneració i beneficis Socials i Pla de Pensions d’Ocupació
 • Web CaixaBank Now: Pensar en el futur – Plans – Plans d’Ocupació CaixaBank – Altres Gestions – Altra informació – Especificacions – Normativa de Fons

Memòria