Per què invertim en renda variable?

Photo

La renda variable és un dels actius que permet obtenir rendibilitats superiors a la inflació en el llarg termini, perquè el seu comportament està molt vinculat al creixement econòmic. El fons inverteix en renda variable sota la premissa que la retribució obtinguda superi el risc que assumim, en el context d’una cartera correctament diversificada.