Quines són les quanties mínimes i màximes de la pensió de jubilació?

Photo

Les pensions de jubilació oscil·len, segons les quanties vigents per a 2021, entre 645,25 euros mensuals (pensió mínima sense cònjuge a càrrec) i 2.707,49 euros mensuals (pensió màxima). La pensió de jubilació es percep en 14 pagues anuals. Aquelles pensions la quantia de les quals resulti inferior a la pensió mínima, podran ser complementades fins a aquest import mínim sempre que s’acreditin uns certs requisits, com determinada manca de rendes o residència a Espanya.