Què ocorre si he cotitzat en diversos règims?

Photo

La majoria de les pensions les reconeix el Règim General de la Seguretat Social, que és en el qual s’enquadren els treballadors per compte d’altri. No obstant això, existeixen altres règims com el RETA (autònoms) o el règim de Classes Passives (l’antic règim de funcionaris, actualment en extinció). Existeix el còmput recíproc entre els diferents règims, per la qual cosa és possible sol·licitar que es tinguin en compte cotitzacions en un règim diferent al que resol la pensió.