Memòria del PC30. Any 2022

Photo

Publiquem en aquesta notícia la Memòria de la Comissió de Control corresponent a l’any 2022. En ella es recull part de l’evolució i les fites que el PC 30 va aconseguir al llarg de l’any.

Comissió de Control | Memòria 2022