PC30 s’adhereix a la iniciativa conjunta SPRING

Photo

La iniciativa pretén promoure la biodiversitat

Quan es parla de biodiversitat sovint no tenim en compte l’impacte econòmic que les amenaces sobre la mateixa pot tenir en els inversors a llarg termini. Els serveis que ens ofereixen els ecosistemes no son normalment valorats materialment per les empreses que s’aprofiten dels mateixos i són, per tant, riscs ocults que podrien afectar al valor d’aquestes empreses en el cas de que no hi poguessin accedir. Alguns exemples fàcils d’aquests serveis poden ser: la disponibilitat d’aigua potable per a una embotelladora o la necessitat d’agents animals per a realitzar la pol·linització que permeti la producció de fruits i llavors. El Banc Mundial valora que els riscos que amenacen als serveis que ens aporten els diferents ecosistemes poden tenir un impacte potencial de 2.7 bilions de USD per a l’any 2030.

El PC30, com inversor a llarg termini, considera que és rellevant per la seva gestió de riscs financers advertir a les empreses que són sensibles als serveis anteriorment citats, o a aquelles que més perjudici poden produir a aquests, la rellevància de tenir-los en compte i el nostre interès en preservar-los o, inclús, augmentar-los. PRI, una xarxa de inversors emparada per les Nacions Unides, ha llançat una iniciativa col·laborativa que pretén valorar el manteniment de la biodiversitat: SPRING. Mitjançant aquesta iniciativa, diversos inversors institucionals iniciaran diàlegs amb diferents empreses amb el fi de traslladar la importància dels riscos que implica per a les seves carteres obviar el valor que aporta el “capital natural”.

Des de PC30, ens hems adherit a SPRING, donat que entenem que l’efecte d’una iniciativa conjunta sempre tindrà un efecte més tangible que accions individuals.

Podeu llegir la declaració de la iniciativa aquí.