Aprovades les Creences d’Inversió de Pensions Caixa 30

Photo

A l’octubre de 2016 la Comissió de Control de Pensions Caixa 30, F.P. va establir 7 creences d’inversió amb un doble objectiu:

Addicionalment, s’inclouen en aquest document els subcreences que van servir de base per a la definició de cadascuna dels creences i que permeten tenir una visió més concreta de l’objectiu que és persegueix amb cadascuna d’eles dobles.