Aprovat el Pla Estratègic del Fons de Pensions PC30 2018/2020

Photo

PLA ESTRATÈGIC DEL FONS DE PENSIONS PC30 PER ALS ANYS 2018 A 2020

Com a resultat dels treballs de Bon Govern realitzats per la Comissió de Control, aquesta ha aprovat un Pla Estratègic per al Fons Pensions Caixa 30 per als anys 2018 a 2020.

Aquest Pla Estratègic, únic en l’àmbit de plans i fons de pensions a nivell estatal, ha estat desenvolupat per la Comissió de Control, amb la participació de l’Entitat Gestora (VidaCaixa) i de l’assessor de Bon Govern del Fons (Willis Towers Watson).

Consta de cinc pilars estratègics, i per a aconseguir cadascun d’ells s’han marcat determinades línies estratègiques:

En el document annex podeu observar el procés utilitzat en la definició del Pla:

Resum Executiu Pla Estratègic PC30 2018 – 2020

Comissió de Control de PC30 i del Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank.

Barcelona, gener de 2018.