Què passa si en aquest període de còmput existeixen períodes sense cotitzar?

Photo

Es considerenllacunes de cotitzacióaquells períodes no cotitzats que queden compresos en l’interval de mesos a partir dels quals es determina la base reguladora. Per a treballadors que causin jubilació a través del Règim General, els 48 mesos sense cotització més pròxims al fet causant (la jubilació) s’integraran per la base mínima d’entre totes les existents a cada moment, i la resta pel 50% d’aquesta base mínima. En el Règim d’Autònoms (RETA), no existeix fórmula d’integració de llacunes, computant-se com a base zero.